המשך התשובה הנ"ל (נכתבה על החלק הריק של גליון השאלה [דף כפול‭([‬