תשובה בענין הסגת גבולו של מוהל (אוטוגרף) כ"י ניו יורק ‭ENA 2537‬