מג. תשובות בעניני קדושת התורה וכבוד מלמדיה

מג , תשובות בעניני קדושת התורה וכבוד מלמדיה מבוא לפנינו קובץ תשובות בעניני היחס אל התורה , קדושתה , וכבוד מלמדיה ויודעיה . ואלו הן התשובות ומקורותיהן : [ א ] תשובה בענין נוסח ברכת התורה . נוגעת לעיקר הבחירה החפשית . לא ידוע לאן ומתי נשלחה . מצויה לפנינו בערבית בכי"א של שו"ת הרמב"ם , סי' ד / ובכי"ש , סי' ק"ד , ובתרגום עברי , לא מדויק ביותר , בכ"י אוקספורד 2359 ( ס' , ( 21423 סי' קפ"ד . מצוטטת , בתרגום עברי אחר , בספר 'מעשה רוקח' לר' מסעוד חי רקח ( ונציה תק"ב , ( דף א' ע"ב . נדפסה לראשונה , בתרגום עברי קלוש שנעשה מכי"ש , בשו"ת מהד' 'פאר הדור , ' סי' ק , ' ולפי התרגום שבכ"י אוקספורד בשו"ת מהד' פריימן , סי' ל . ' המקור הערבי , עם תרגום עברי חדש , נדפס במהד' בלאו , סי' קפ"ב . אנו נתנו את הנוסח הערבי לפי כי"א , בהשוואה לכי"ש , ותרגמנוהו מחדש לפי דרכנו . [ ב ] תשובה בענין הטלת גורל באמצעות ספרי תורה . לא ידוע לאן ומתי נשלחה . מצויה לפנינו בערבית בכי"ש של שו"ת הרמב"ם , סי' צ"ג , ובתרגום עברי קדום בכ"י אוקספורד 2359 הנ"ל , סי' קפ '' ט . מובאת בתרגום עברי אחר בספר 'מעשה רוקח' הנ"ל , דף ב' ע"א . ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים