מב. תשובות בעניני אמונות ודעות הקשורים לדיני אישות

מב . תשובות בעניני אמו נות וד עות הקשורים לדיני אישות מבוא שלוש התשובות שלפנינו , מעט מזער מתשובות הרמב"ם הרבות בעניני אישות , מובאות במהדורתנו בשל ענינים שבאמונות ודעות המצויים בהן : ענין קדושת ארץ ישראל בתשובה הראשונה ; ענין דרגות החיוב בהלכה , והיחס לעניני מזל וסימן רע , בשניה ובשלישית . ואלו הם מקורות התשובות : [ א ] תשובה בענין כפיית איש את אשתו לעלות לארץ ישראל . נשלחה לאלכסנדריה , כנראה לא הרבה אחרי - או : תוך כדי - חיבור 'מורה הנבוכים / הנזכר בה כ'חיבור שיש לנר ( תריט , . ( 14 מצויים בידינו שני נוסחים עבריים של התשובה , שאינם אלא שני תרגומים שונים של המקור הערבי , שלא נשתמר ( הש' לעיל עמי כ"ח . ( האחד מצוי בכ"י אוקספורד ) 2359 ם' , ( 21423 סי' י"ב , ומצוטט בשו"ת 'לב שלמה' לר' שלמה הלוי ( סלוניקי תקס"ח , ( סי' ל"ד . האחר מופיע בקובץ שו"ת המכונה 'זרע אנשים , ' המצוי לפנינו בשני כי"י : ירושלים 2001 ( לפנים : ליווינו ת"ת , ( 18 דף 18 א ( קצ"ח , ( וורשה 231 ( כיום בספריית הרבי מלובביץ' שליט '' א בניו יורק , מס' ; 1191 ס' , ( 11606 סי' ל"א ( כ"י זה היה בידי החיד"א , וממנו נדפס חלק מק...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים