מ. תשובות בעניני קדושת התפילה ותוקף המנהג

מ . תשובות בענייני קדושת התפילה ו תוקף המנהג מבוא במבוא הספר ( עמי ט ( ' יעדנו לכלול במהדורה זו את תשובות הרמב"ם הנוגעות לעניני אמונות ודעות . קובץ התשובות שלפנינו , בעניני קדושת התפילה ותוקף המנהג , מובא בראשונה , בגלל קשרו אל האיגרות האחרונות לר' סעדיה בר' ברכות . בתשובות אלו מובע יחסו של הרמב"ם אל קדושת התפילה , אל המנהגים בכלל , ואל מנהגי התפילה בפרט ( מנהג בעניני ממונות אינו מעניננו כאן , והוא נושא הלכתי בפני עצמו , ע' למשל לעיל תסד , . ( 1 והרי פירוט התשובות ומקורותיהן : [ א ] תשובה בענין חזרת הש"ץ . נזכרת על ידי הרדב"ז - ע' במבוא לאיגרת ל"ח - כתשובה נוספת של הרמב"ם באותו ענין בלשון ערבי . הרדב"ז מעתיק את חלקה האחרון ( מ תקפז , ( 1 בתרגום עברי . לא ברור איזו משתי התשובות קדמה לחברתה , ולהיכן נשלחה תשובתנו . תשובתנו מצויה בערבית בכי"א של שו"ת הרמב"ם , סי' ח / ובכי"ש , סי' מ"ג . נדפסה לראשונה במקורה הערבי על פי כי"ש , עם תרגום עברי , על ידי א . גייגר , 'מלא חפנים' ( ברלין ת"ר , ( עמ' . 70 בשו"ת מהד' בלאו , סי' רנ"ו , היא נדפסה על פי שני כתבי היד , עם תרגום עברי חדש . אנו נתנו את הנ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים