לט. מתוך קונטרס תשובות אל ר' סעדיה בר' ברכות

לט . מתוך קונטרס תשובות אל די סעדיה ברי בר כות מבוא קונטרס בן שמונה תשובות בערבית , שבראשו הכותרת ( תרגומנו : ( "שאלות ותשובות לרמבמז"ל , בכלל שיש בו ענינים שונים , לאחד מתלמידיו ז"ל , " פותח את כי"ש של שרית הרמב"ם . בסוף הקונטרס כתוב : "עד כאן מה ששאלתי אני בו את הדרת רבנו ירום הודו ויגדל כבודו בזה הקונטרס . סעדיה צעיר תלמידיו בן ר' ברכות המלמד זצ"ל , מודה רובי חסדיו , שנת דתתקס"א ליצירה , בצוען מצרים , רחמנא ירויח מעצבונה ומצערה של שנה זו אנ"ס . " אחת מן התשובות הכלולות בקונטרס הועתקה על ידי ר' יהושע הנגיד בן נינו של הרמב"ם בתשובותיו ' ) קובץ על יד / י"ג , עמי קיייא . ( תשובה אחרת תורגמה בליקוטי ר' יוסף סמברי ( א . נויבאור , 'סדר החכמים וקורות הימים , ' עמ' . ( 121 נראה שהקונטרס הוא 'כלל שיש בו ענינים שונים' שנשאלו על ידי השואל ביחד , שכן בנוסח השאלות ישנה בשאלה הראשונה פתיחה ארוכה , כרגיל בפניות אל הרמב"ם , ואילו בשאלות הבאות מופיעה פתיחה קצרה הסמוכה לשלפניה , כגון : ' ותורנו הדרתו עוד , ' וכד . ' ואף על פי שאפשר שהשואל-העורך הוא ששינה את הנוסח בהעתקתו - מכל מקום פשט הלשון : 'עד כאן...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים