לח. תשובה אל ר' סעדיה בר' ברכות בענין תקנת חזרת הש"ץ

לח . תשובה אל רי סעדיה ברי בר כות בענץ תקנת חזרת הש"ץ מבוא התשובה שלפנינו נזכרת בשו"ת הרדב"ז חח 1 סי' אלף קס"ה ) כתשובה שכתב הרמב"ם בלשון ערבי , וחלקה מובא שם בתרגום עברי . היא מצויה לפנינו בשלימותה , בלשונה המקורית , בכי"א של שו"ת הרמב"ם , סי' י"א . מנוסח השאלה שומעים אנו שהשואל למד פעם אצל הרמב"ם , שכן הוא כותב בסוף דבריו : " וכבר שמע עבדו ממנו בזה הענין דבר בעת שלמד אצלו ועמד לפניו , ואינו זוכרו אל נכון . " זיהויו של השואל עולה מתוך קונטרס שאלות מאוחר יותר ( האיגרת הבאה , ( שבו מזכיר השואל את תשובתנו כתשובה שקיבל על שאלה קודמת ( להלן תקעז , . ( 3 בסוף הקונטרס הוא כותב : "עד כאן מה ששאלתי אני בו את הדרת רבנו ירום הודו ויגדל כבודו בזה הקונטרס , סעדיה צעיר תלמידיו בן ר' ברכות המלמד זצ"ל , מודה רובי חסדיו , שנת דתתקס"א ליצירה . " מן השאלה המאוחרת עולה כי תשובתנו נכתבה לפחות שנתיים לפני דתתקס"א . כמו כן עולה מן הקונטרס כי ר' סעדיה התגורר באותם הימים באלכסנדריה . ואכן , באיגרת כ"ח דלעיל , אל ר' פינחס בר' משולם דיין אלכסנדריה , אנו קוראים : "יש לי חיבור בלשון ערבי בענין מנין המצוות , והוא ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים