לו. איגרת אל עדת לוניל

ל 7 אי גדה אל עדת לוניל מבוא האיגרת שלפנינו היא מעגה ל'עדת לוניל / בני חבורתו של ר' יהונתן הכהן , אשר הפצירו ברמב"ם במכתבים לענות על השאלות במשנה תורה ששיגר אליו ר' יהונתן , ולשלוח אליהם את 'מורה הנבוכים . ' המכתבים נכתבו על ידי חבריו ותלמידיו של ר' יהונתן , ותשובת הרמב"ם שלפנינו מופנית אל בני החבורה , ולא אל ר' יהונתן עצמו , אשר קיבל איגרת נפרדת , היא איגרת ל"ד דלעיל . פרשת ההתכתבות נסקרה במבוא לאיגרת ל"ד , ושם צוין כי שלוש האיגרות : לר' יהונתן , לר"ש אבן תיבון , ולעדת לוניל - נכתבו בהפרשי זמן קצרים . איגרתנו היא האחרונה מבין השלוש , שכן השתים האחרות נזכרות בה . מכיון שהאיגרת לר"ש נחתמה בח' בתשרי דתתק"ס ( לעיל תקנד , - ( 6 הרי שיש לקבוע כי איגרתנו נכתבה בשנת דתתק"ס . ' המיוחד בתוכנה של האיגרת הוא , שיש בה מעין צוואה רוחנית ליהדות פרובנס , הכוללת ניתוח חריף של מצבן הרוחני של קהילות ישראל בזמנו של הרמב"ם , וראייה מפליאה , חזונית , של תהליך שקיעת מרכזי התורה במזרח , ועלייתם בארצות אירופה . האיגרת נדפסה לראשונה על ידי א . גייגר ב'אוצר נחמד , ' ב' ( וינה תרי"ז , ( עמי , 3 לפי כ"י ברסלאו 92...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים