לה. איגרת אל ר' שמואל אבן תיבון בעניני תרגום 'המורה'

לה . אי גרת אל רי שמואל אבן תי כון בעני ני תר גום 'המורה' מבוא א . הרקע לכתיבת האיגרת במבוא לאיגרת הקודמת תיארנו את השתלשלות הענינים מאז פנו חכמי לוניל - ור' יהונתן הכהן בראשם - אל הרמב"ם , בשאלות על משנה תורה , ובבקשה לשלוח להם את 'מורה הנבוכים . ' ראינו שם שהרמב"ם שלח תחילה ( בסביבות שנת דתתקנ"ז ) את שני החלקים הראשונים של 'המורה' במקורם הערבי , ואלה נמסרו על ידי ר' יהונתן וחבריו לידי ר' שמואל אבן תיכון לתרגמם ללשון הקודש . וכך כותב ר' יהונתן אל הרמב"ם באיגרתו השניה , אשר ככל הנראה נשתמרה לנו בעצם כתב ידו ( לעיל עמ' תצ"ג : ( " והוספת עלינו חכמה וטוב , כי שלחת אלינו הספר , ספר מורה הנבוכים ... ואמנם היה בידנו כצרור אבן במרגמה , וכשושנה בין החוחים , ניתן הספר לאשר לא ידע ספר , לולי אשר הקרה בוראנו לפנינו בן חכם ומשכיל בכל חכמה , לימדו הרב אביו ספר ולשון הערב , בן לחכם המופלא הרופא המעולה הרב ר' יהודה אבן תיבון הספרדי , אשר הועילנו והשכילנו ולימדנו מספרי החכמות , בהעתיקו אלינו ספר האמונות , ' וספר חובות הלבבות , ומידות הנפש , ומבחר הפנינים , וספר הכוזרי , ומספרי הדקדוק ספר השרשים לאבן ג...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים