לד. איגרת תשובות אל ר' יהונתן הכהן מלוניל וחבריו

לד . אי גרת תשובות אל רי יהונתן הכהן מלוניל וחבריו מבוא האיגרת שלפנינו היא תשובת הרמב"ם לרבנו יהונתן הכהן מלוניל וחבריו , על שאלותיהם במשנה תורה . היא כוללת פתיחה , שחלקה מחורזת , וכ"ד תשובות , על כ"ד שאלות במקומות מפוזרים במשנה תורה . באיגרת אחרת ( להלן איגרת ל"ו , ( שנכתבה בסמוך לאיגרתנו , והופנתה אל בני החבורה , 'עדת לוניל , ' ולא אל ר' יהונתן עצמו , מזכיר הרמב"ם את איגרתנו בזה"ל : " ואל יקשה בעיניכם , אלופי , איחור תשובתכם עד עתה , כבר הודענו העילה בכתב הרב הגדול ר' יהונתן הכהן בחיר הכהנים , יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח , וכבר השבנו על אותן הספקות" ( תקנז , . ( 17 וכך כותב ר' אברהם בן הרמב"ם במאמר 'מלחמות ה' ; '' " כי אלו החיבורים של אבא מארי זצ"ל , החיבור הגדול שחיבר בלשון הקודש וקראו משנה תורה , והחיבור שחיבר בלשון ישמעאל וקראו מורה הנבוכים , הגיעו ליד החכמים הגדולים הנכבדים האדירים מרביצי תורה בעלי חכמה ובינה חכמי לוניל הי"ב בימי אבא מארי זצ"ל , והגיע אליו בחייו כתביהם הנעימים ושאלותיהם הנפלאות , ומתוך דבריהם ניכר לו ז"ל שהבינו ספריו ושמחו בהם , ושמח גם הוא שהגיעו דבריו...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים