לב. מתוך תשובה אל ר' אנטולי הדיין

לב , מתוך תשובה אל די אנטולי הדיין מבוא התשובה שלפנינו היא התשובה הוודאית היחידה של הרמב"ם אל ר' אנטולי הדיין שנשתמרה בידינו . ' הרמב"ם כותב בה שהוא 'חולה וטרוד ביום ובלילה / כמעט באותה לשון שבה הוא כותב לר' יהונתן הכהן מלוניל בשנת דתתקנ"ט ( להלן תקא , 17 ואילך , ( ונראה איפוא שהדברים נכתבו בערך באותה התקופה . השאלה איננה בעניני קהילת אלכסנדריה , מקומו של ר' אנטולי , אלא בענין שנשלח אליו מקהילת םרקוסטא מסקיליאה = ) סיציליה . ( ייתכן שר' אנטולי ישב שם איזה זמן לפני בואו למצרים , ע' לעיל עמ' ש'יב בהערות המשלימות . תשובת הרמב"ם נכתבה בעברית , כי מן הסתם ר' אנטולי , כר' פינחס הדיין חבירו , לא שלט בערבית ( ע' עמ' תל"ד . ( הבאנו את הפתיחה והסיום של התשובה , בדילוג על המשא והמתן ההלכתי , בעיקר כדי ללמוד ממנה על יחסו של הרמב"ם אל ר' אנטולי . העתקנו גם חלק מנוסח השאלה כלשונו . השאלה והתשובה מצויות לפנינו בשלושה מקורות : כ"י פרמא 371 ( ס' , ( 13613 דף 105 א , כ"י ניר יורק בהמ"ל ; ENA 2405 ) 2469 ס' , ( 28722 ודפוס ראשון [ וכן כ"י ירושלים , 1771 ע' לעיל עמ' רל"ב . [ בשו"ת מהד' בלאו , סי' שמ"ו , נ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים