לא. איגרת אל ר' אנטולי הדיין

לא , אי גרת אל רי אנטולי הדיין מבוא ר' אנטולי בר' יוסף הוא שמו של חכם אחר מחכמי פרובנס , ' בנוסף על ר' פינחס הנזכר באיגרות הקודמות , שהיגר למצרים בחיי הרמב"ם , התיישב באלכסנדריה , ונתמנה בה לדיין . באיגרת היכרות מליצית ששלח אל הרמב"ם , שעליה עונה איגרתנו , הוא כותב : "ואבוא בנוא אמון = ) אלכסנדריה , ( והיא עיר גדולה יכוננה עליון ... והנה בפיהם השבח ... קול קורא באוזני משה קיבל תורה מסיני ... ולולי שמנעוני זקני קהלי יצ"ו , לא הגיעה איגרתי זאת לפני רגליך , זולתי = ) אלא ) אני בעצמי . " כלומר : זקני קהל אלכסנדריה מספרים לר' אנטולי את גדולתו של הרמב"ם , אך מונעים בעדו לפי שעה מלנסוע אליו , מפני שהם זקוקים לו שם , או משום שיודעים הם את טרדותיו ודוחק זמנו של הרמב"ם . על תאריך בואו של רי אנטולי למצרים אין לנו ידיעות ברורות , אך נראה שאפשר לקבוע מתוך לשון איגרתו של ר' אנטולי , שהיא נכתבה אחר חיבור ' המורה . ' וז"ל : "וביאר תעלומות התורה , וחקר צפוני משנה וגמרא , דלה עמוקות מתוספתא , ומצא מים חיים במכילתא , פירק כל קושיא , תירץ כל הויה ... ויחכם מחכמת בני מצרים , בכל מלאכת השמים , הודיע רמות ופ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים