ל. איגרת אל ר' פינחס הדיין בענין פסק־דין

ל . אי גרת אל זח פינחס הדיין בעניך פסק דין מבוא האיגרת שלפנינו מועתקת 'אות באות מלה במלה' בתוך שאלה ארוכה שהופנתה אל הרמב"ם מאלכסנדריה , בענין סכסוך ממוני ממושך ומסובך בין מלמד תינוקות לבין גרושתו . הענין נדון מתחילה בפני ר' פינחס הדיין באלכסנדריה , אך המלמד בא אל הרמב"ם לפוסטאט , ערער בפניו על פסקו של ר' פינחס ועל התנהגותו עימו בענין , והביא על כך עדים . בעקבות זאת כתב הרמב"ם לר' פינחס את האיגרת שלפנינו . אחר עבור זמן רב , והענין טרם יושב , נשלח שוב מכתב שאלה ארוך אל הרמב"ם ( לא ברור מי הם השואלים , ( ובו העתיקו השואלים בתוך דבריהם את האיגרת שלפנינו שנשלחה אל ר' פינחס , משום שחששו שמא הרמב"ם אינו זוכר עוד את הפרטים . בתשובתו הרמב"ם תמה על השואלים מה ראו לשאול שוב , אחר שכבר קיבלו את חות דעתו באיגרת שהעתיקו במכתבם , והוא מוסיף להם דברים אחדים . הבאנו את האיגרת , אף על פי שעיקר תוכנה הלכתי , כדי ללמוד ממנה על יחסי הרמב"ם עם ר' פינחס ( ר' האיגרות הקודמות , ( ועל מעמדו המיוחד של הרמב"ם במצרים , שהיה כעין 'בית דין גדול לערעורים , ' כדלהלן בהערות המשלימות . איגרתנו נכתבה , ככל הנראה , בשלהי...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים