תכריך תשובות אל ר' פינחס הדיין (אוטוגרף‭(?‬ כ"י ניו יורק בהמ"ל ‭ENA 2986‬ דף 9א