תכריך תשובות אל ר' פינחס הדיין (אוטוגרףי) כ"י ניו יורק בהמ"ל ‭ENA 2986‬ דף 8ב