כט. מתוך תכריך תשובות אל ר' פינחס הדיין

כט . מתוך תכריך תשובות אל די פי נחס הדיין מבוא שני דפי גניזה , המכילים חמש תשובות של הרמב"ם בעברית ( כ"י ניו יורק בהמ"ל ? ENA 2986 דף 8 (' 9 נתגלו ופורסמו - עם תצלום בלתי ברור - על ' ידי מ . לוצקי ' ) התקופה / ל לא עמ' . ( 676 הדפים מהווים רצף אחד , המסתיים ' בברכת 'ושלום / ותחילתו חסירה . החתימה הקצרה , 'ושלום / מורה לכאורה שלתשובות קדמה איגרת אישית , שנחתמה באופן מפורט יותר , והתשובות צורפו אליה כנספח , כדוגמת איגרת כ"ח הקודמת . עוד ידוע לנו , שגם התשובות שלפנינו נשלחו אל ר' פינחס הדיין . הדבר עולה מכתב שאלות של ר' פינחס אל הרמב"ם ( ששמו נזכר עליו בפירוש , ( המצוי בכי"ם של שו"ת הרמב"ם , סי' ל"ב . תחילתו שאלה בענין דין ארוך שבא לפני ר' פינחס , ואחריה הוא מוסיף וכותב : " "תשובות שאלות אשר שאלתי מלפניך . 1 במכון לתצלומי כה"י העבריים מופיע תחת מספר זה ( ס' ( 33284 כ"י אחר . בירור עם ספריית בהמ"ל העלה כי כה"י של תשובות הרמב"ם אכן הועבר לאלבום חדש ( אך טרם ניתן לו מספר חדשי , ( ותחתיו הוכנס כ '' י אחר . . 2 בנוסף לאי בהירותו , שתים מהפקסימיליות אף נדפסו במהופך . תצלום טוב יותר נדפס במהד'...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים