כח. איגרת אל ר' פינחס הדיין

כרו . אי גרת אל רי פינחס הדיין מבוא ר' פינחס בר' משולם הדיין , מ'בני פרנצא' = ) צרפת , ( וליתר זיוק : מ'בני פרובינציאה' = ) פרובינצה , פרובנס , ( היגר למצרים בחיי הרמב"ם , והתקבל כדיין באלכסנדריה , כנראה בהמלצתו , או באישורו , של הרמב"ם ( ע' תלו , . ( 11 במשך כל שנות כהונתו עמד בקשרי מכתבים עם הרמב"ם , ואף שימש כמתווך בין חכמי פרובנס לבינו . בשולי האיגרת לחכמי מונטפשליר משנת דתתקנ"ה ( ו /( כותב הרמב"ם : " אל יאשימוני רבותי על קוצר הדברים ... ואני טרוד הרבה מרוב עסקי האומות , וה' יודע לולי הרב ר' פינחס ש"צ שלח שליח , והפציר בי עד בוש , ולא זז מפני עד אשר כתבתיו - לא הייתי משיב עתה , לפי שאין לי פנאי" ( תצ , . ( 8 את שנת בואו של ר' פינחס למצרים אין אנו יודעים בבירור . משו"ת הרמב"ם ( מהד' בלאו , סי' רמ"ו , השאלה ) ידוע רק כי באדר דתתקנ"א כבר שימש ר' פינחס בתפקידו כדיין באלכסנדריה . בשאלה אחרת ( שם , סי' כ"א , ( שנכתבה ככל הנראה בשנת דתתקס"א ב , נזכר . ר' פינחס בקשר לתחילת המעשה שעליו היתה השאלה , בלשון : "הלכה ( בעלת הדין ) ... אצל כג '' ק מרנו ורבנו פינחס הדיין נ"ע , " ואם אין 'נ"ע' תוספ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים