כרך ב

כרך ב הדפסה שלישית ובה איגרות חדשות , השלמות ותיקונים הוצאת שילת - מעלה אדומים ירושלים תשנ"ה © כל הזכויות שמורות סדר : "בין החומות / ' העיר העתיקה ירושלים לוחות : פרנק , ירושלים הדפסה : דפוס בודנר חברון , קרית ארבע  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים