כז. תשובה לארם-צובה בענין זמר הישמעאלים ויינם

כז . תשובה לארםי צובה כעני ; זמר הישמעאלי ם ויינם מבוא התשובה שלפנינו נשלחה , לפי עדות שני כתבי היד שבהם היא מצויה , לחלב . עיר זו היתה מקום מושבו של ר' יוסף בר' יהודה אחר היפרדו מהרמב"ם , והשפעתו הרוחנית בה היתה רבה ( ע' לעיל עמ' רמ"ו . ( אמנם , מלשון רבים נוכחים שבה פונה הרמב"ם אל השואלים , ברור כי אין המדובר בשאלה של ר' יוסף בעצמו . נראה כי השואלים היו מבני חוג השפעתו של ר' יוסף , אך השאלה נשאלה בהיעדרו . בתשובה נזכר 'המורה' ( חלקו השלישי (! כספר ידוע , כך שאפשר לשער שהיא נכתבה בתקופת השנים שאחר דתתקנ"א , שבה שהה ר' יוסף בבבל ולא היה עם בני קהילתו , ע' לעיל עמ' רמ"ז ועמי רצ"א . התשובה נזכרת בשם הרמב"ם בטור אורח חיים , סי' תק"ס . היא נכתבה בערבית , ובלשון זו היא מצויה לפנינו בכתבי היד . התשובה כוללת שני חלקים : בדבר שמיעת זמר הישמעאלים , ובדבר שתיית סתם יינם . בכל אחד משני כתבי היד שבהם מצויה התשובה לפנינו - מופיע רק חלק אחד שלה , ואף על פי כן ניתן לקבוע בבירור כי לפנינו תשובה אחת : בכי"ש של שו"ת הרמב"ם , סי' קנ"ח , מופיעה רק התשובה בענין שמיעת הזמר , עם נוסח מקוצר של השאלה בענין זה...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים