כו. קטע מאיגרת אל ר' יוסף אודות הבן ר' אברהם

כל . קטע מאי גרת אל רי יוסף אודות הבן די אבר הם מבוא קטע האיגרת שלפנינו מופיע בדפו"ר של איגרות הרמב"ם , בתוך אוסף קטעי האיגרות אל ר' יוסף בר' יהודה ( ע' לעיל עמ' ר"ס , ( בין איגרת כ' לאיגרת ט"ז . הוא נדפס שם כהמשך ישיר לאיגרת , ; אך בשאר המקורות של איגרת זו אין הוא נמצא , ואכן , כפי שנראה להלן , מוכח מתוכו שהוא שייך לתקופה אחרת . לצורך ההוכחה עלינו לברר תחילה את שנת הולדתו של ר' אברהם בן הרמב"ם . בקטע הגניזה שהובא לעיל עמ' ear מפורש שר' אברהם נפטר בי"ח כסלו אתקמ"ט = ) תתתקצ"ח ליצירה . ( וברשימת היחס של ר' דוד בנו , המובאת להלן עמ' תקי"ט , מפורש שר' אברהם נולד לרמב"ם בחודש סיון , ונפטר בי"ח כסלו , ושנת שמיטה היתה , והיו ימיו חמישים ואחת שנה ומחצה . שנת דתתקצ"ח אכן היתה שנת שמיטה , ונמצא , איפוא , שר' אברהם נולד בסיון דתתקמ"ו . והנה , איגרת כ' - ליתר דיוק : קובץ האיגרות כ' ( ע' עמ' רפ"ט ) - נכתב בשנים דתתקנ"א ב ( עמ' רצ"א , ( ור' אברהם היה אז ילד כבן חמש שנים . לא מסתבר שעל ילד בגיל זה כותב הרמב"ם את הדברים שלפנינו , ע"ש . לעומת זאת , אם נראה במשפט שבראש הקטע : "מעייני בעניני העולם אין ל...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים