כד. איגרת אל מר יוסף אבן ג'אבר

כד * אי גרת אל מר יוסף אבן גיאבר מבוא מר יוסף אבן ג'אבר , יהודי בגדאדי פשוט שלא ידע לשון הקודש על בוריה , היה ממעריציו של הרמב"ם . הוא עסק בתורה בהתאם ליכלתו , והגה בפירוש המשנה של הרמב"ם בערבית . מהאיגרת שלפנינו עולה כי מר יוסף היה מעורב באופן כל שהוא בענין הפולמוס שבין ישיבת בגדאד לרמב"ם , ושהוא מחה על הפגיעה בכבודו של הרמב"ם ( ע' תיז , . ( 14 הוא מפנה אל הרמב"ם את הטענות ששמע נגדו , ומבקש ממנו תשובה כעצם כתב ידו "כדי לסייעו על הלימוד" ( תח , . ( 9 הרמב"ם , שהעריך את בר ליבו ואת השתדלותו של מר יוסף , מילא את בקשתו כדי לעודדו , ושלח לו את האיגרת הארוכה יחסית שלפנינו . הרמב"ם מזכיר באיגרת את שלוש האיגרות הקודמות במהדורתנו ( כא-כג . ( את איגרתנו מזכיר הרמב"ם מאוחר יותר , באיגרת אל תלמידו החביב ר' יוסף בר' יהודה , וז"ל : "ואמנם אבן ג'אבר הפציר בנו בכמה כתבים עם הסוחרים , וראיתי [ שהוא ] אדם ייראה ממנו השתדלות וסייעתיו על מה שביקש מהיות כתיבתנו בידו" ( להלן תכ , . ( 8 האיגרת כוללת עניני מחשבה והלכה אחדים , וקטעים ממנה צוטטו על ידי הפוסקים . ' משפט אחד ממנה , בלשונה המקורית , הערבית , צוטט...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים