כג. תשובה לבבל בענין רקימת פסוק על טלית

בג . תשובה לבבל בענץ רקימת פסוק על טלית מבוא באיגרת כ"ד דלהלן , אל מר יוסף אבן ג'אבר מבגדאד , כותב הרמב"ם : "אבל הציצית שכותבים עליה פסוקים - אינו מותר לעשות אותם , וכן הפסוקים ראוי לחותכם ולגונזם , וכבר נשאל זה הדבר ממנו והשבנו עליו בתשובה , אין ספק שתגיע אליכם" ( תיד , . ( 1 הקביעה "אין ספק שתגיע אליכם" מורה כי התשובה נשלחה לבבל , ואבן ג'אבר התייחס בשאלתו לאותו המעשה שעליו נשאל הרמב"ם , מעשה שהתפרסם בבגדאד בגלל סירובו של בעל הציצית לשמוע להוראת הממונה ( ע' להלן בשאלה . ( התשובה נזכרת בשם הרמב"ם בספרי פוסקים ראשונים ( ר' להלן . ( תאריך התשובה , תמוז אתק"ב ( לשטרות : דתתקנ"א ליצירה , ( הזהה לתאריך כתיבת התשובה השניה בענין ההליכה בנהרות ( האיגרת הקודמת , ר' שצד , , ( 16 נותן מקום להשערה כי שתי התשובות נשלחו לבבל ביחד . ענינה העיקרי של התשובה הוא כתב אשורי וקדושתו , אך נכנסו בה גם עניני כבוד התורה ותלמידי חכמים , והאופן הראוי לתוכחה ולהנהגת הציבור . התשובה נכתבה בערבית , והיא מצויה לפנינו בלשונה המקורית בכ"י אוקספורד 814 ( ס' , ( 20351 םי' מ . ' ידועים לנו לא פחות משלושה תרגומים קדומים ש...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים