כב. תשובה להשגת ראש הישיבה על איגרת י"ח

כב . תשובה להש גת ראש הישו בה על אי גרת י"ה מבוא על התשובה בענין היתר הנסיעה בנהרות בשבת - איגרת י"ח דלעיל - כתב ראש הישיבה בבגדאד , ר' שמואל הלוי , השגה מפורטת . וכך כותב הרמב"ם באיגרתו למר יוסף אבן ג'אבר ( להלן תיא , 2 נ : ( "כבר הגיע אלינו דבר ראש הישיבה ש"צ , וידענו שהוא ש"צ טעה מאד , ולא השתדל בדברנו ולא הבין ענינו בשום פנים , והביא דברים רחוקים . וכבר השיבונו אותו על זה בתשובה ארוכה , וכבר העתיקו אותה התלמידים והיא בידיהם דומה למאמר , ונתפרסמה , ובלי ספק שתגיע אליכם , בה השאלה הראשונה והתשובה עליה בהיתר ההליכה בנהרות , וראיותינו על זה , ותפיסות וקושיות ראש הישיבה ש"צ עלינו בלשונו , ותשובתנו השנית בביאור מה שנסתפק עליו מדברינו , והמופת על אמיתת מה שהורינו בו תחילה מהיות זה ספיקא דרבנן ומותר . " ואמנם , הקונטרס ה'דומה למאמר , ' הכולל את השאלה והתשובה הראשונה , השגת ר' שמואל ותשובת הרמב"ם עליה - מופיע לפנינו בכתבי היד כיחידה רצופה : בערבית - בכ"י ניו יורק בהמ"ל , R 1410 דף 53 ב ( פורסם על ידי מ . בניהו בספר הזיכרון לרב ניסים , ח"ב , עמ' רכ"ה ;( ובתרגום קדום - מניח את הדעת - בכתבי הי...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים