כא. איגרת (מאמר) תחיית המתים

כא . אי גרת ( מאמר ) ל / היית המתים מבוא האיגרת - או : המאמר - שלפנינו , נכתבה על ידי הרמב"ם כתגובה על אי הבנות שנתגלעו בשיטתו בענין העולם הבא ותחיית המתים , ובפרט כתגובה למאמר שנכתב נגד שיטתו על ידי ראש הישיבה הבבלי ר' שמואל הלוי . הרמב"ם מזכיר את איגרתנו ואת הרקע לכתיבתה בשלוש מאיגרותיו האחרות המצויות בידינו : בפעם הראשונה עוד לפני כתיבתה , באיגרתו לתלמידו החביב ר' יוסף בר' יהודה בעניין המחלוקת עם ראש הישיבה : '' סוף דבר , אחבר בזה מאמר והוא יגיעך בקרוב בכתב ידי" ( לעיל שי , , ( 14 ובשתי איגרות נוספות אחר כתיבתה ( להלן שצד , , 13 תי , . ( 2 האיגרת נכתבה , כפי שמפורש בה ( שנ , , ( 4 בשנת אתק"ב לשטרות , היא דתתקנ"א ליצירה ( לפני חודש תמוז , ר' להלן שצד . ( 16 , הרמב"ם מזכיר בה כמה וכמה פעמים את ספרו 'מורה הנבוכים / האזכורים הם מכל חלקי הספר , והרמב"ם מכנהו 'אלדלאלה' ' = ) המורה ( ' סתם , ומכאן יש להסיק שבשנה זו כבר היה הספר גמור וידוע לרבים . האיגרת נכתבה במקורה בערבית , והיא נשתמרה בידינו . 1 כך מכנהו הרמב"ם בעצמו , כדלקמן . על טעם הכללתו באיגרות - ע' לעיל עמ' ט . ' הרב קאפוו כותב ( ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים