כ. מתוך איגרות אל ר' יוסף בענין המחלוקת עם ראש הישיבה

כ * מתוך אי גרות אל די יוסף ' בעניך המחלוקת עם ראש הישיבה מבוא לקט האיגרות שלפנינו הוא מן התעודות המענינות ביותר באיגרות הרמב"ם , בשל היותו כתוב בסגנון אינטימי , ובגילוי לב מיוחד , אל תלמידו החביב ר' יוסף , אשר הרמב"ם כותב לו : "ואפילו לא יהיה לי בימי זולתך - די לי" ( שא , ( 13 " ואל תפסיק כתביך אלי , כי אין לי רע טוב מהם" ( שיג , . ( 16 אנו מדברים על לקט איגרות , משום שהשאלה שנתחבטו בה חוקרים במשך שנים ( ע' איגרות הרמב"ם , מהד' בנעט , עמ' 34 ואילך , ( האם לפנינו איגרת אחת ארוכה , אף כי לא שלימה ( ר' לקמן , ( או חלקים של איגרות שונות שצורפו יחד עם ידי עורך אלמוני - הוכרעה לצד השני , עם גילויו של קטע הגניזה המכיל את כתבו של אחד מבאי בית מדרשו של ר' אברהם בן הרמב"ם , המתואר לעיל עמ' רנ"ד , שבו הוא מצטט קטעים מהחומר שלפנינו , ומייחסם בפירוש להתכתבויות שונות של הרמב"ם עם ר' יוסף . ' סימנים אחרים לעבודת עריכה - אולי של עורכים שונים - שנעשתה באיגרת , הם : א . הנוסח הערבי של האיגרת , המצוי בשני כתבי יד , אינו זהה לגמרי לנוסח העברי , הקיים לפנינו בשני תרגומים שונים . קטעים מסויימים בנוסח הערבי...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים