יט. איגרת אל ר' יוסף בענין השגות ראש הישיבה על 'משנה תורה'

יעו . אי גרת אל 0 ירסף בענץ הש גות ראש הישיבה על 'משנה תלדה מבוא האיגרת שלפנינו , המכילה תשובות להשגות של ראש הישיבה בבגדאד , ר' שמואל הלוי ( ר' המבוא לאיגרת י"ח , ( על הלכות אחדות מהל' שבת במשנה תורה - נשלחה על ידי הרמב"ם אל תלמידו החביב ר' יוסף , ככל הנראה לארם צובה . סיבת הדבר , יש לשער , נעוצה הן בעצם הענין הלימודי שבתשובות , והן בכך שארם צובה היתה בתחום השפעתה של ישיבת בגדאד , והרמב"ם שיער שההשגות יגיעו במוקדם או במאוחר אל ר' יוסף בקול רעש גדול , ורצה שיהיה מודע להן ולתשובותיהן . הרמב"ם כותב בפתיחת האיגרת שההשגות הגיעו אליו מבגדאד 'בכלל שאר כתבים . ' מדבריו עולה שלא ר' שמואל בעצמו שלחן אליו , אלא אחד ממכריו של הרמב"ם בבגדאד הוא ששלח לו את השגות ר' שמואל , כדי לידע מה להשיב עליהן . נראה , איפוא , שהשולח הוא ר' אברהם הכהן , הנזכר במבוא לאיגרת הקודמת , ע"ש . ייתכן שההשגות נשלחו בכלל הכתבים אשר הגיעו אל הרמב"ם בשנת דתתקנ"א ( להלן שנ , , ( 5-4 אך אפשר גם שנשלחו עם שאלת הנסיעה בנהרות בשנת דתתק"נ ( לעיל שם , ( או עוד קודם לכן . הרמב"ם מזכיר השגות אלו של ר' שמואל הלוי בתשובותיו לשאלות חכמ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים