יח. תשובה לבבל בענין נסיעה בנהרות הגדולים בשבת

יה , תשובה לבבל בעני ; נסיעה בנהרות הגדולים בשבת מבוא התשובה שלפנינו , בענין נסיעה בנהרות הגדולים בשבת , היוותה את אחד מסלעי המחלוקת ההלכתיים בפולמוס חריף שהתפתח בין ראש ישיבת בגדאד - ) המוכתר עדיין בתקופה ההיא בתואר 'גאון , ( ' ר' שמואל בר' עלי הלוי , לבין הרמב"ם , פולמוס שעוקצו לא היה הלכתי , כפי שיתברר מהאיגרות הבאות . תשובתנו נזכרת על ידי הרמב"ם באיגרת כ"ד דלהלן אל מר יוסף אבן ג'אבר ( תיא , , ( 10 ומצוטטת כמעט בשלימותה ב'ארחות חיים' לר' אהרן הכהן מלוניל ( הל' שבת , סי' תכ"ד ) . על התשובה שלנו נכתבה על ידי ר' שמואל הלוי השגה מפורטת , הפותחת במילים : '' הראנו הזקן הישר הכהן יקירנו מר אברהם ש"צ , הוראה באה מכג"ק הדרת אדירנו רבינו משה הדיין המובהק וכוי , וזכר שאותו האדון , יתמיד ה' " כבודו , רמז אליו להראותה אלינו ולומר מה שיש אצלנו בה . " נראה , איפוא , כי מקבל תשובתנו הוא ר' אברהם הכהן מבגדאד . והנה בנוסח שאלתו הראשונה , שעליה באה תשובתנו , אנו קוראים : " מה תאמר הדרת וכר בנסיעה באלה הנהרות הגדולים כנהר מצרים וחידקל ופרת והדומה להם וכר לפי ששמענו שאנשי אלעראק = ) בבל ) אוסרים זה בשבת...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים