יז. תשובה אל ר' יוסף בענין קץ קצוב לחיים

. v תשובה אל די יוסף כעני ; קץ קצוב לחיים מבוא התשובה שלפנינו נודעה לנו מתוך פירוש אנונימי בערבית למשנה תורה , המצוי בכתב יד תימני קדום , כ"י אוקספורד 2497 ( ס' . ( 22209 המפרש מצטט את התשובה בפירושו להל' יסודי התורה י , ד ( יאו שתלה להם כחזקיה / דף 128 ב , ( והוא מקדים לה את המילים ( תרגומנו : ( "וראיתי שאזכור לך דברים נשאל בהם רב ] ' ינו ] משה הזמן / שאלו בהם תלמידו יוסף בן יהודה , שאלו ואמר לו" וכר . כתב התשובה אינו מצוטט עד סופו , כעדות המפרש עצמו אחרי הציטוט , ונראה שקוצר גם בתחילתו , והובאו רק עיקר השאלה וגוף התשובה ( מסתבר שלתלמידו החביב לא כתב הרמבי'ם 'תשובה' גרידא , בלא דברים אישיים . גם השאלה המצוטטת בוודאי מקוצרת היא . ( התשובה נזכרת במקום נוסף באותו הפירוש ( בהלי טומאת צרעת , דף 84 ב , ( אך שם מצוטט ממנה רק קטע קצר , והמפרש מפנה את הקורא למקום הקודם . על זמנה של התשובה לא ידוע דבר , מלבד זאת שנכתבה מן הסתם אחרי פרידת ר' יוסף מן הרמב"ם , כלומר אחרי שנת דתתקמ"ה ( ר' מבוא לאיגרת י"ד . ( ושמא קשורה היא למאורע פטירת הבת הקטנה הנזכר באיגרת הקודמת . התשובה עונה על השאלה האם קיים מ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים