טז. קטעים מאיגרת אל ר' יוסף בענין מקרי החיים

טז . קטעים מאי גרת אל די יוסף בעני ; מקרי החיים מבוא בדפו"ר של איגרות הרמכ"ם ' מופיעות האיגרות אל ר' יוסף בר' יהודה תחת הכותרת : "זה קצת מכתבי הרם במז"ל לתלמידו ר' יוסף ב"ר יהודה ז"ל , כבר העיד בתם ( צ '' ל : בהם , ואולי : העיר בהם ) על מעלות מידות ואזהרה וציווי , יתחייב על כל בעל שכל שיתכוון אל כל דרך הישרה וילך בה . " החלק העיקרי של הלקט כולל את איגרות כ' ו כ"ה דלהלן . אחריו מופיע המשפט : "ועוד זה לו זצ"ל הגדה לתלמידו ז"ל בכתב ארוך בענינים רבים , ראיתי שאעתיק מדבריו הנחמדים קצת , " ומובאים שני הקטעים שלפנינו , כשביניהם המילים : "ועוד אמר . " נראה , איפוא , כי שני הקטעים שלפנינו לקוחים מאיגרת ארוכה אחת לר' יוסף . על זמן כתיבתה של האיגרת ניתן ללמוד משהו מן המשפט המופיע בה : "ושמא כשיגיעו אליך פרקי 'מורה הנבוכים' בזה הענין יתבאר לך זה הכלל" ( רסב , . ( 9 איגרהנ ! נכתבה , איפוא , אחרי איגרת י"ד דלעיל . פרקי 'המורה' שבהם מדובר שייכים לחלק השלישי ( פרקים י יב , ( אך לפי האמור במבוא לאיגרת הנ"ל היתה כבר טיוטה של הספר כולו מוכנה בעת כתיבתה , כך שאין הכרח שבין כתיבת שתי האיגרות עבר זמן ארוך ....  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים