טו. קטע מאיגרת אל ר' יוסף בענין לימוד 'משנה תורה'

ט . 1 קטע מאי גרת אל רי יוסף כעני / לימוד "משנה תורה" מבוא הקטע שלפנינו מקורו במאמר ( או באיגרת ) בערבית , מאת אחד ממעריצי הרמב"ם , שבו הוא מעיד על עצמו ( תרגומנו : ( "ואני אספר לך דבר , שמעתיו אני ומי שהיה נוכח עמי בבית מדרשו שלרבנו אברהם = ) בן הרמב"ם , ר' להלן ) החסיד הקדוש זצ"ל , כשאמר , משיב לאחד התלמידים" וכר . מבין שיטי המאמר , שנמצא בגניזה הקהירית , כ"י ניר יורק בהמ"ל , ( 33643 ' D ) ENA 2379 ופורסם עם תרגום עברי על ידי א . ש . הלקין ' ) תרביץ / כ"ה , עמ' ; 413 צורף למהד' בנעט של איגרות הרמב"ם , מגנם תשמ"ה , עמ' , ( 101 ניכר שאף אם מחברו לא היה תלמיד חכם גדול , מכל מקום דבריו נאמנים , שכן הוא מצטט בדייקנות קטעים מכתבים רבים של הרמב"ם בלשונם המקורית ( והם , לפי סדר אזכורם : איגרות לר' יוסף , פירוש הרמב"ם לפרקי אבוקרט , 'המורה , ' איגרת לאבן ג'אבר , מאמר תחיית המתים , הקדמת חלק , איגרת לר' פינחס , תשובה . ( הקטע לקוח , לפי דברי הכותב , מאיגרת אל ר' יוסף תלמיד הרמב"ם , וכך אמנם מעיד סגנונו , ואף תוכנו מתאים עם דברים המצויים באיגרות אחרות אל ר' יוסף ( ע' בהערות המשלימות . ( מחמת הע...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים