יד. איגרת-הפתיחה ל'מורה הנבוכים' אל ר' יוסף בר' יהודה

י 7 אי גרתי הפתיחה לימורה הנבוכים' אל רי יוסף כדי יהודה מבוא האיגרת שלפנינו איננה איגרת רגילה : היא מהווה פתיחה לספרו המחשבתי הגדול של רבנו , 'מורה הנבוכים / אשר נשלח פרקים פרקים אל תלמידו החביב ר' יוסף בר' יהודה . האיגרת מופיעה כחלק אינטגרלי של הספר בכל העתקותיו , ולפניה מופיעה הכותרת המצויה בראש כל ספרי הרמב"ם : 'בשם ה' א ל עולם . ' אף על פי כן כללנוה במהדורתנו , משום שיש בה סממנים של איגרת אישית ( כולל חתימה : 'ואתה שלום . ( ' מאיגרתנו אנו למדים כי ר' יוסף בא 'מקצות הארץ' ללמוד לפני הרמב"ם , ואחר תקופה מסוימת הוצרך להיפרד ממנו ולעבור למקום אחר , ולשם שולח הרמב"ם את האיגרת . פרטים נוספים על ר' יוסף אנו מוצאים בדברי ר' אברהם בן הרמב"ם , במאמר 'מלחמות ה' : '' " בא אלי כתב ושליח מתלמיד נכבד , חכם גדול , היה תלמיד אבא מרי ז"ל , ר' יוסף בר' יהודה בר שמעון היה שמו , בצובה היתה ישיבה שלו אחר פרידתו מן הרב אבא מרי ז"ל , והוא שחיבר אבא מרי ז"ל 'מורה הנבוכים' על שמו , ורב נכבד היה בכל ארץ קדם בחכמת התורה ובשאר החכמות . " וב'תחכמוני' לאלחריזי , שער מ"ו , בסיפור תולדות מסעותיו : " ומשם באתי לעיר...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים