יג. איגרת הודעה בענין ממוני

r אי גרת הודעה בענץ ממוני מבוא פתק ההודעה שלפנינו , כתוב בכתב ידו של הרמב"ם , נמצא בגניזה הקהירית ( כ"י קמברידג' TS 10 J 20 ( 5 ) ןפ' , ([ 3018 ופורסם , עם תצלום ותרגום עברי , על ידי ש . ד . גויטיין , ב'תרביץ , ' ל"ב , עמ' 184 ( תיקונים שם , עמ' , 299 וכרך ל"ד , עמ' . ( 195 מצידו השני של הפתק מופיע חלק ממכתב , בכתב יד אחר , מרובע ומהודר , המופנה אל 'משה דורו , ' כלומר אל הרמב"ם . מחמת יוקר הנייר בימים ההם גזר הרמב"ם רצועה מן המכתב , וכתב על צידה השני את ההודעה שלפנינו . ההודעה מתייחסת לאופן הטיפול בנכסים מסוימים , השייכים ככל הנראה לציבור . לפי השערת גויטיין הכוונה לבית כנסת בעיר דמוה , הסמוכה למקום מושבו של הרמב"ם , שלרמב"ם נמסרה האחריות עליו . בתוך דברי ההודעה מצויה גם עצה רפואית פרטית למקבל ההודעה , מן הסתם כתשובה לפנייה מצידו . זמנה של האיגרת אינו ידוע . לפי אופי כתב היד בהשוואה לאוטוגרפים אחרים , אפשר לשער שהיא נכתבה על ידי הרמב"ם בגיל העמידה . משום כך קבענוה כאן , בסוף החטיבה הראשונה של האיגרות . העתקנו את האיגרת מכתב היד ( בהוספת נקודות דיאקריטיות וסימני פיסוק , ( ותרגמנוה מחדש ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים