יב. איגרת תשובות אל ר' עובדיה הגר

יב . אי גדה . תשובות אל די עובדי ה הגר מבוא שלוש התשובות שלפנינו , בענינים שבאמונות ודעות , נשלחו באיגרת אחת ' אל גר צדק ישמעאלי בשם ר' עובדיה . התשובות נזכרות בשם הרמב '' ם בספרי הפוסקים הראשונים . לפי עדות כתבי היד נשלחו התשובות לארץ ישראל , וכ"י אחד מציין : "גר צדק שהיה בירושלים תוב"ב . " לפי הנראה מסגנון התשובות - הן נכתבו על ידי הרמבי'ם בעברית , וכן משמע מ רלט , . 2 נראה שר' עובדיה העדיף להרגיש כאיש ישראלי , ולפנות אל הרמב"ם בלשון הקודש , והרמב"ם ענה בלשון הפנייה . ושמא היה לר' עובדיה גם חשש סכנה מהגויים לכתוב בערבית , בפרט בנושא הרגיש של שאלה ( ג , ( ע' שם . זמן כתיבת האיגרת אינו ידוע במדויק . הרמב"ם מזכיר בה את משנה תורה : " וכבר הרחבנו בענין זה בפירוש אבות , והבאנו ראיות , וכן בתחילת החיבור הגדול אשר חיברנו לכל ( נ"א : בכל ) המצוות" ( רלו , , ( 8 אך אי אפשר לדעת כמה זמן אחרי גמר החיבור נכתבו הדברים . אמנם , מסגנון דומה הסקנו לעיל עמי קצ '' ה שמדובר בסמוך לזמן סיום החיבור , אך כאן נראה שאין הכרע , הואיל והדברים נכתבים אל גר צדק , אשר אולי עדיין אינו מכיר את החיבור ( מה שאין כן ב...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים