י. תשובה לצור בענין מנין המצוות

תשובה לצור כעני ; מני ; המצוות מבוא התשובה שלפנינו , בענין מנין המצוות שבהקדמת משנה תורה , נכתבה בעברית ונשלחה לצור . מנתונים אלה היה מקום לשער שהיא נשלחה אל ר' אפרים מצור , שהרמב"ם התכתב עימו בעברית , ע' לעיל עמ' קצ"א . ברם , עיון בתשובה מוכיח שאין הדבר כן . ראשית , המשפט : "ספר אחד יש לי ... קראתיו 'ספר המצוות' ... והרי הוא מצוי אצלכם בצור" וכוי ( רכב , - ( 20 אינו נראה מתאים לאפשרות שהשואל הוא ר' אפרים , שכן זה האחרון הוא גדול התורה בצור בקהילה בת כמה מאות יהודים , ולא סביר להניח שלא ידע על מציאותו של ספר המצוות בצור , או שלא חקר אצל תלמידיו יודעי ערבית ( לעיל שם ) מה כתב בו הרמב"ם בענין שאלתו . אך יתירה מזו : בתשובה מבואר שהשואל התייחס בשאלתו למנין המצוות שבהקדמת משנה תורה . הקדמה זו נכתבה בשנת דתתקל"ז ( לעיל עמ' קצ"ח , ( ואילו בסיון דתתקל"ז ענה הרמב"ם לתלמידי ר' אפרים , אחר פטירתו , על שאלות ששאל ר' אפרים ולא הספיק לקבל את תשובותיהן ( לעיל עמ' ק"צ . ( הייתכן כי באותה השנה נשלח הספר עם ההקדמה לצור , ור' אפרים הספיק לשאול את שאלתו על ההקדמה ולקבל תשובה , ונפטר , וביקשו התלמידים את ה...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים