ט. מתוך קונטרס תשובות אל תלמידי ר' אפרים מצור

?& מתוך קונטרס תשובות אל תלמידי רי אפרים מצור מבוא בקונטרס התשובות אל תלמידי ר' אפרים מצור , הנזכר במבוא לאיגרת הקודמת , מצויות תשובות אחדות בעניני אמונות ודעות , הנתונות בזה . הקונטרס , המופנה אל 'החכמים הנבונים היקרים חכמי צור ינצרם צורם מכל צרה תלמידי רבינו אפרים הדיין החסיד זצ"ל" , נחתם בסיון אתפ"ח לשטרות = ) ד תתקל '' ז ליצירה . ( הוא מהווה קובץ רצוף של תשובות , על שאלות ששאל ר' אפרים לפני מותו ולא הספיק לקבל את תשובותיהן , ותלמידיו ביקשון לאחר מותו . כפי שנראה מלשון שאלות אחדות ( סי' קי"ט , ק"כ , קכ"ב במהד' בלאו , ( הרמב"ם בעצמו ניסח מחדש לפני כל תשובה את שאלת ר' אפרים , בדרך כלל בלשון מקוצרת . התשובות שלפנינו עוסקות בנושאים : תלמוד תורה לעומת עיסוק בצרכי ציבור ; כבוד התורה ; קיום מצוות על ידי גויים ; לימוד תורה לגויים , והבדל בין ישמעאלים לנוצרים ; חכמת התכונה וערכה . כן הבאנו תשובה הנוגעת למקורות ' משנה תורה , ' ועוד קטע תשובה בו מדבר הרמב"ם על היחס בין פירוש המשנה ל'משנה תורה . ' לקונטרס התשובות אל תלמידי ר' אפרים יש חשיבות מיוחדת לגבי תולדות ספר 'משנה תורה , ' שכן קונטרס זה ה...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים