ח. קטעים מאיגרת (או מאיגרות) אל ר' אפרים מצור

ח . קטעים מאי גרת ( או מאי גרות ) אל רי אפרים מצור מבוא בשרית הרמב"ם מצוי קונטרס גדול של תשובות בערבית אל 'חכמי צור ... תלמידי ר' אפרים הדיין החסיד זצ"ל . ' בסוף הקונטרס כותב הרמב"ם ( להלן ריז , : ( 6 " וזהו כלל מה ששאל בו הרב אפרים זצ"ל . וכלל מה ששאלתם אתם - כבר קדמה לכם התשובה עליו . והמקום ירחם עליו , ויברך אתכם , ויעזור את כולנו לעסוק במצוותיו , ולהידמות בדרכיו , ולהבין בייחודו , אמן וכן יהי רצון . מיון אתפ"ח לשטרות" = ) דתתקל"ז ליצירה . ( הקונטרס הוא , איפוא , קובץ תשובות לשאלות ששאל ר' אפרים הדיין מאת הרמב"ם , שלא הספיק הרמב"ם לענות עליהן עד שמת ר' אפרים , וענה עליהן אחר כך לתלמידיו ( אשר , מן הסתם , פנו אל הרמב"ם וביקשו את תשובותיהן . ( בראש השאלה הראשונה אנו קוראים , שקובץ שאלות זה לא היה הפנייה הראשונה של ר' אפרים אל הרמב"ם , וכבר קדם להם משא ומתן : "כבר קדמה לנו תשובה לר' אפרים ז"ל ... וביארנו לו ... ובאה אלינו שאלתו בתוך אלה השאלות האחרונות והוא אומר . " ... שני קטעי האיגרות דלהלן שייכים , כנראה , למכתבי הרמב"ם אל רי אפרים , שבהם ענה על שאלותיו בעניני הלכה . על השני ידוע לנ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים