ה. איגרת אל חותנו בבקשת סיוע לאחד ממיודעיו

ה . איגרת אל חותנו בבקשת סיו ע לאחד ממיוד עיו מבוא האיגרת שלפנינו נמצאה בגניזה הקהירית - כ"י קמברידג' TS 12 . 192 ( פ' - ( 3061 כתובה וחתומה בעצם טוהר ידו של הרמב"ם ז"ל . האיגרת כתובה בכתב מיושר ומתון , מכובד , שאינו הכתב הרגיל באוטוגרפים של איגרות הרמב"ם . מקבל האיגרת , שלא נזכר בה בשמו , אלא בכינוי 'אלשיך' אלת'קה' = ) הזקן הותיק , ( הוא ככל הנראה חותנו של הרמב"ם , מה שמסביר את צורתה המכובדת של האיגרת . ההוכחה לכך ש'אלשיך' אלת'קה' הוא חותנו של הרמב"ם עולה מצירופן של העדויות הבאות : ברשימת יחס שנמצאה בגניזה הקהירית ( כ"י קמברידג' TS 8 K 22 . 6 [ פ' , ([ 3023 מופיעה שלשלת היחס של הרמב"ם , תחת הכותרת : 'עתרת tar \ משפחת ) רבינו משה זק"ל , ' ומיד אחריה מופיעה : ' עתרת אלשיך' אלת'קה ז"ל . ' מחמת חשיבותה של רשימה זו לתולדות הרמב"ם , נעתיקנה כאן כלשונה ( בהוספת סימני פיסוק : ( '' עתרת רבינו משה זק"ל ישראלים : עובדיהו , וחמודו שלמה , וחמודו עובדיהו , וחמודו יוסף , וחמודו יצחק , וחמודו יוסף , וחמודו מימון , ושני חמודיו דוד ומשה זק"ל , וחמודו אברהם . עתרת אלשיך' אלת'קה ז"ל לויים : ישעיהו ראש הס...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים