ד. איגרת תימן

. 7 אי גרת תימן מבוא באיגרתו לחכמי מונטפשליר בענין גזירת הכוכבים ( להלן איגרת ל"ג , ( כותב הרמב"ם : "ועל עסקי המשיח שהגיעו אליכם דברים משמי - לא כך היה המעשה , ולא במזרח היה באםפהאן , אלא בתימן עמד איש , לדבר זה כמו שתים ועשרים שנה , ואמר שהוא שליח מיישר דרך לפני מלך המשיח , ואמר להם שהמשיח שם בארץ תימן , ונתקבצו לו אנשים הרבה ... וכתבו לי אחינו שבתימן כתב גדול יודיעו לי משפטו ודרכו ... ושאלו לי על זה . והבנתי מכל הדברים שאותו האיש העני חסר דעת ... ופחדתי על היהודים ששם , וחיברתי להם כמו ג' ( בנ"א נוסף : או ד ( ' קונדריסין בענין המשיח וסימניו וסימני הזמן שייראה בו , והזהרתי אותם שיזהירו לזה האיש שמא יאבד ויאבד הקהילות '' ( עמ' תפ"ט . ( הביטוי 'כמו ג' ( או ד ( ' קונדריסין' מציין את אורכה של איגרת התשובה שנשלחה , ולא מספר של איגרות , כפי שהיטיב להסביר הרב קאפח במבואו לאיגרת תימן במהדורתו ;' ומכיון שבאיגרת שלפנינו , המופנית אל קהילות תימן , אנו מוצאים את הדברים הנ"ל בענין אותו האיש חסר הדעת , ואורכה של האיגרת כולה הוא אמנם כמו ג' או ד' קונדריסין ( ר' הרב קאפח שם ) - אין לנו אלא להסיק כי ז...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים