ב. איגרות קול-קורא בענין פדיון שבויים

ב , אי גרות קול-קורא כעני ; פזיל ; ש כליים מבוא פרשה של פדיון שבויים שהרמב"ם עמד במרכזה , אשר נחשפה מבין דפי הגניזה הקהירית , מאירה את אישיותו של רבנו , ואת מעמדו הציבורי במצרים כבר בשנים הראשונות לשהותו שם . מצויים לפנינו בענין זה חמישה מסמכים : שני מכתבי קול-קורא של- הרמב"ם אל קהילות במצרים להתגייס לאיסוף כסף לפדיון השבויים ; התחלות של שני מכתבים נוספים כאלה ; ושטר משלוח םכום כםף לידי הרמב"ם לצורך הפדיון , שמצידו השני 'קבלה' כתובה בעצם כתב ידו של הרמב"ם . מקוריותם של כל המסמכים אינה מוטלת בספק : מלבד ה'קבלה' האוטוגרפית , מצויה חתימת ידו של הרמב"ם על אחד מארבעת המסמכים הראשונים , הכתובים כולם בכתב אותו הסופר . אין ספק , איפוא , שהרמב"ם חתם גם על שלושת המסמכים האחרים , אשר סופם אינו בידינו . באשר לסגנון המכתבים - אפשר שאין הוא סגנונו של הרמב"ם ממש , אלא הסופר הוא שניסח את המכתבים לפי הוראותיו של הרמב"ם , והרמב"ם רק חתם עליהם . שנת התרחשות המאורע היא אתפ"א לשטרות ( דתתק"ל ליצירה . ( בשטר משלוח הכסף הנ"ל מצוין התאריך : אלול אתפ"א , וזוהי גם השנה המצוינת בחתימת אחד המכתבים של הרמב"ם , כדל...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים