ראשי פרקים לתולדות הרמב"ם וחיבוריו

ראשי פרקים לתולדות הרמב"ם וחיבוריו [ לרשימה הקצרה דלקמן מטרה כפולה : מחד גיסא היא מיועדת להוות ח ומר רקע ביוגרפי תמציתי לאיגרות הרמב"ם , ומאידך גיסא היא יכולה לשמש כעין מפתח ענינים לנושאים הביוגרפיים והספרותיים הנזכרים בספר על מבואותיו [ . הרמב"ם נולד לאביו , ר' מימון בר' יוסף הדיין , בקורטובה אשר בספרד המוסלמית ( אנדלוס , ( בשנת דתתצ"דו , ולפי מסורת אחרת בשנת דתתצ"ה ( אין עדיין הכרעה סופית בין שתי המסורות , ע' עמ' כ"ו , תקי"ט . ( משפחתו , אשר התייחסה אל בני 'גלות ירושלים אשר בספרד' ( קנב , , ( 10 העמידה דורות של רבנים ודיינים ( ע' חתימת פיהמי'ש . ( המשפחה נקראה בשם משפחת 'בן ( בר ) עובדיה' - בערבית : 'אבן עבד אללה' - על שם אבי המשפחה הראשון הנזכר ברשימות היחם של הרמב"ם , ר' עובדיה דיין קורטובה ( עמ' כ"ה . ( ר' מימון אבי הרמב"ם היה מתלמידי ר' יוסף הלוי אבן מיגאש , תלמיד הרי"ף . השפעת תורתם של שני חכמי ישראל אלה על הרמב"ם היתה כה גדולה - עד שכינם 'רבותיי , למרות שלא למד אצלם בגופו ( עמי קט"ו . ( בגיל הבחרות כתב הרמב"ם ב'לישנא דרבנן' ( עברית מתובלת בארמית ) שלושה חיבורים תלמודיים : 'פיר...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים