כרך א

כרך א הדפסה שלישית ובה איגרות חדשות , השלמות ותיקונים הוצאת שילת - מעלה אדומים ירושלים תשנ '' ה © כל הזכויות שמורות סדר : "בין החומות , '' העיר העתיקה ירושלים לוחות : פרנק , ירושלים הדפסה : דפוס בודנר חברון , קרית ארבע להורי היקרים ר' יהודה ורבקה גרינשפן הי"ו באהבה ובכבוד  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים