פרידה מהנשיא

פרידה מהנשיא ייסוריו של הנשיא על פי המסורת התלמודית עבר רבי מבית שערים לציפורי בשל בעיות הבריאות שפקדו אותו . המסורת הזאת אינה תולה את המעבר מבית שערים לציפורי בעניינים פוליטיים , כפי שראינו בפרק הקודם : רבי בבית שערים הוה , אלא כיון דחלש אמטיוהי לציפורי , דמדליא ובסים אוירא ( בבלי , כתובות קג ע"ב . ( תרגום : רבי בבית שערים היה . כיוון שחלה הביאוהו לציפורי הגבוהה שאווירה בשום . אף שעבר לציפורי , עברו עליו רוב שנותיו שם בייסורי גוף קשים . ומן גובעין עבד תלת עשרה שנין חשש בשינוי אמר רבי יוסי בי רבי בון כל אותן שלש עשרה שנה לא מתה חיה בארץ ישראל ולא הפילה עוברה בארץ ישראל . ולמה חש שינוי חד זמן עבר חמא חד עיגל מנכס געה ואמר ליה רבי שיזבי אמר ליה לכך נוצרת ובסופה איך אינשמת המתון קטלין חד קן דעכברין אמר ארפונון ורחמיו על כל מעשיו כתיב . ( ירושלמי , כלאיים ט , ג [ לב ע"ב . ( 1 תרגום : ומתוכן עשה שלש עשרה שנים בכאב שיניים . אמר רבי יוסי בן רבי בון , כל אותם שלוש עשרה שנים לא מתה יולדת בארץ ישראל ולא הפילה עובר בארץ ישראל . ולמה חש בשיניו ? פעם אחת עבר עגל אחד בדרך לשחיטה , געה ואמר לו ( העגל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)