רבי ובר קפרא

רבי ובר קפרא ככל שמתקרבים לסביבת עבודתו של רבי תיחשף לעינינו הביקורת על התנהלות הארמון . בפרק הקודם היה זה ר' חייא שערער על מחשבת המשיחיות של הנשיא ואף חלק על דרכו החינוכית . כעת אנו מגיעים לאחת הדמויות הצבעוניות ביותר בסביבתו של רבי - ר' אלעזר הקפר או "בר קפרא . " בר קפרא פועל בסביבות בית מדרשו של רבי . הוא אינו נקרא "רב" ועוד נגלה את הסיבה לכך . בירושלמי מכירים את בר קפרא כבעל בית מדרש ובשונה משניות גדולות השונות ממשנתו של 74 רבי . על פי סיפורי הבבלי בר קפרא הוא תלמיד של רבי . במחקר מרבים לדון בממצאים ההלכתיים של ר' הושעיה רבה ובר קפרא , בהיותם בעלי מסורת ייחודית בלימוד תורה . להלן נעסוק רק במקורות המפגישים בין בר קפרא לרבי . המשתה א . ההזמנה רבי עבד ליה הלולא לרבי שמעון ברבי , כתב על בית גננא : עשרין וארבעה אלפין ריבואין דינרין נפקו על בית גננא דין ולא אזמניה לבר קפרא , אמר ליה : אם לעוברי רצונו כך , לעושי רצונו על אחת במה וכמה ! אזמניה , אמר . לעושי רצונו בעולם הזה בך , לעולם הבא על אחת כמה וכמה ( בבלי , נדרים נ ע"ב-נא ע"א . (  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)