ימי ציפורי: תורה וגדולה במקום אחד

ימי ציפורי : תורה וגדולה בלוקום אחד רבי הוה יתיב ליה בציפורין שבע עשרה שנין וקרא על גרמיה ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויחי יהודה בציפורין שבע עשרה ( ירושלמי , כלאיים ט , ג [ לב ע"ב . ( 1 תרגום : רבי היה יושב בציפורי שבע עשרה שנה וקרא על עצמו ויחי יעקב הארץ מצרים שבע עשרה שנה , ויחי יהודה בציפורין שבע עשרה . אנטונינוס ורבי אנו עולים עם רבי מבית שערים לציפורי לקראת החלק האחרון של נשיאותו ושל חייו . אם נכונה ההשערה שרבי מת בסביבות שנת 220 לסה"נ הרי שהמעבר לציפורי חל במחצית העשור הראשון של המאה השלישית . מחצית ימיו של רבי בציפורי הם ימי שלטונו של סוורוס ומחציתם ימי הקיסר קרקלה ( עליהם עמדנו לעיל . ( השלטון של בית סוורוס ( משנת ( 193 האיר פניו ליהודים והיהודים החזירו לו באותה מטבע . כתובות והקדשות לשלומו של הקיסר לבית 57 סוורוס נמצאו בבתי כנסיות בכל רחבי העולם העתיק . יהודים התחילו להשתלב במערכות הממשל וכבר נתקלנו בר' אלעזר בנו של רשב"י , למשל , שהפך להיות לפקיד מטעמם . הביטוי הבולט ביותר להתקרבות שבין היהודים לרומאים הוא מערכת היחסים שנרקמה בין ר' יהודה הנשיא וסוורוס המכונה "אנטונינו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)