בין המשנה לברייתא: בין רבי לר' חייא

בין המשנה לברייתא : בין רבי לר' K"n שמו של ר' יהודה הנשיא נקבע לדורות בזכות מפעל המשנה . אי אפשר להפריז בחשיבות המפעל ובטיב מעמדו בספרות הקנוניה של עם ישראל לאורך כל הדורות ובכל התפוצות . המשנה היא הבסיס לשני התלמודים , התשתית לעולם ההלכה ומקור עיצובו של לימוד התורה בישראל מאז ועד היום . רשב"ג , אביו של ר' יהודה , הוא שייסד את המפעל לאיסוף כל דברי החכמים מימי הבית השני ועד לימיו על רקע תחושת המשבר שאחרי ימי השמד , כפי שראינו למעלה . רבי , בנו , היה שותף בילדותו לניסוח המשנה ולשימורה והמשיך בבגרותו את המפעל . סידורה של המשנה לסדרים , עריכתה לקובצי משנה ( מסכתות ) ולפרקים מלמד על אדריכלות ספרותית נשגבה . לא נוכל להיכנס כאן לעומק המפעל הזה . במשך שנים רבות נכתבו מחקרים , מאמרים וספרים על טיב יצירת המשנה , על המבנה הפנימי שלה , על מגמותיה , שפתה ותכניה . חוקרי מדעי היהדות הרבו להתווכח על מפעל המשנה ומגמתו : האם ביקש רבי ליצור קנון משפטי ובו הכרעה בין חולקים או שמא יש כאן קובץ המציג ללומד את מכלול הדעות בלי להכריע 37 ביניהן . בשנים האחרונות התחדש הלימוד הספרותי של המשנה ונערכו ניסיונות למצו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)