ר' פנחס בן יאיר ורבי: בין חסיד לחכם

ר ' פנחס בן יאיר ורבי : בין חסיד לחכם הנהגת הנשיא היתה מוחלטת וללא עוררין . אך במקביל למערכת הממוסדת , הילכו בצדי הדרכים חסידים שהצטיינו בפשטות וביושר , שלא מילאו תפקידי הנהגה בעולמם של חכמים אך היו לדמויות מופת שאיש אינו יכול להתעלם מהן . בימי רבן יוחנן בן זכאי שימש בתפקיד זה החסיד ר' חנינא בן דוסא . בימי ר' יהודה הנשיא היה החסיד ר' פנחס בן יאיר . ר' פנחס מוכר במסורת התלמודית כחתנו של ר' שמעון בר יוחאי ( בבלי , שבת לג ע"ב . ( הוא החסיד הבולט מתקופת חכמי אושא ועד לימי ר' יהודה הנשיא . הוא לא לקח חלק בעולם היצירה ההלכתי אך קבע במסורת הספרות התנאית את הדרך להתקדמות בעבודת ה : ' ר' פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות מביאה לידי טהרה וטהרה מביאה לידי פרישות ופרישות מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי ענוה וענוה מביאה לידי יראת חטא ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקדש ורוח הקדש מביאה לידי תחית המתים ותחיית המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב אמן ( משנה , סוף מסכת סוטה . ( הסולם הזה , שראשיתו זריזות וסופו תחיית המתים וימות המשיח , הפך לנוסחת ההתעלות וההתקדמות בעבוד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)