תקופת הצמיחה של ר' יהודה הנשיא באושא

תקופת הצמיחה של ר' יהודה הנשיא באושא רבי הוא הנשיא הראשון שנולד לתוך נשיאות פעילה וסמכותית . סבו , רבן גמליאל , הגיע ליבנה לאחר שרבן יוחנן בן זכאי יצא מירושלים והקים את המרכז החדש . חבורת החכמים שהתקבצה סביב בן זכאי הפכה לגרעין הקשה של חכמי הדור . אביו של רבי , רבן שמעון בן גמליאל , הגיע לאושא בשלפי השמד , חולל את מוסד הנשיאות וייצבו , וכן יסד את מפעל עריכת המשנה . רבי נולד לתוך מציאות חדשה , שקטה מבחינה פוליטית ותוססת מבחינה רוחנית ובמפעלו הגדול מיסד את מה שהקים אביו . ילדותו של רבי עברה עליו בבית אביו באושא ובחבורת החכמים שסביבו . מסביבה זו ספג רבי את האחריות להמשכת השושלת . ראשית דרכו של רבי באושא , בבית מדרשם של אביו ושל ר' יהודה בר אלעאי . הוא גדל לצדו של ר' יוסי , בנו של ר' יהודה בר אלעאי . רוב המקורות מתקופת הצמיחה של השניים אינם מתארים את שגרת יומם אלא את הסיפורים החריגים בבחינת "גם במעלליו יתנכר נער" ( משלי 7 כ , יא . ( נדגים מעט את התופעה הזאת . תחת nmp 9 n 1 ru של ר' יהודה בר אלעאי רבי ורבי יוסי בי רבי יהודה היו מכניסים את הכלכלה לאחורי הגנות ראה אותן רבי יודה בי רבי אלעאי א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)