רקע היסטורי־מדיני

רקע היסטורי מדיני 1 רבים כתבו על משנתו של ר' יהודה הנשיא ועל אישיותו . בדפים הבאים יוצגו רבי וסביבתו מתוך הקשבה למקורות הרבים ומתוך מגמה לעצב את דמותו השלמה כנשיא ישראל ועורך המשנה , הספר הקנוני הראשי בתולדות ישראל . רבי שימש נשיא בשני העשורים האחרונים של המאה השנייה ובשני העשורים הפותחים את המאה השלישית . שנות השמונים של המאה השנייה הם עדיין ימי שלטונו של קומדוס , "הכתם השחור" 2 בתולדות הקיסרות הרומית . משנת 192 תפס את מקומו הקיסר סוורוס . ארבע שנים התנהל בארץ מאבק שלטוני קשה בין סוורוס לבין מי שביקש לרשת אה כיסאו - פסקניוס ניגר . תומכי ניגר התרכזו באזור השומרון ובבירתה שכם . תומכי סוורוס התרכזו בגליל . גם הליגיון השישי שחנה במגידו היה נאמן לסוורוס , בניגוד לליגיון העשירי בירושלים , שהיה נאמן לניגר . מזלם של היהודים האיר להם והם הימרו על נאמנות לסוורוס . לאחר תפיסת כס השלטון ביקר סוורוס בארץ כנראה יותר מפעם אחת , ובאחד מביקוריו אף "ביטל לבני פלשתינה את העונש שהוטל עליהם בגלל ניגר . "  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)