הערות לשער הנשיא

/ 7 / 7 J // 7 לש \/ ר הנשיא ו זהו ציטוט מנאום ( ביוונית ) שנשא נואם בשנת 155 באסיא הקטנה ופורסם בעברית תחת השם "אל רלמא . " מי עמית , תולדות הקיסרות הרומית , ירושלים תשס"ג , עמ' . 509-508 . 2 אפשר לייחס את דברי רבי שמעון בר יוחאי לתקופת המלחמה הזו : "אמר ר' שמעון בן יוחאי אם ראית סוס פרסי קשור בקברי ארץ ישראל , צפה לרגליו של מלך המשיח" ( איכה רבה א , ג . ( . 3 הציטוט מפי אמיאנוס מרקלינוס ( לטינית , ( אחרון ההיסטוריונים הרומים הגדולים , אמצע המאה הרביעית . "מרקומנים וקוודים" הם שבטים גרמנים שפלשו לאימפריה בשנת . 167 הסרמטים היו שבט סלבי מאזור פולין של היום . דברי מרקוס אורליוס על היהודים צוטטו בכמה מקומות , ראו : עמית ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' ; 526 מ"ד הר , היסטוריה מדינית ומנהלית ממלחמת בן כוסכה ועד חלוקת האימפריה , ההיסטוריה של ארץ ישראל , ה , עמ' . 4 . 23 דבר זה אני כותב בתגובה למאמרו של י' זלוטניק , "זהוי אנטונינוס ידיר רבי , " סיני יא ( תש"ז , ( עמ' קלו-קנז . זלוטניק עושה חשבונות מסובכים של תאריכי רומא ואגדות התלמוד , מקיש לוח ללוח ואגדה לאגדה ובסוף מצליח להוכיח בוודאות שרבי היה ממ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)