נספח: ר' יעקב בן קרושאי, מגינו של רשב"ג

נספח : ר ' י \/ קב בן קרושאי , לוגינו שכ רשב " ג רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין : הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ( משנה , אבות ד , טז . ( סתם ר' יעקב שבספרות חז"ל הוא ר' יעקב בן קרושאי , החכם שבו אנו עומרים . חידושו במשנת אבות המשנה המובאת משמו של ר' יעקב מוכרת ביותר אך כדאי לשים לב שהיא "חלוצית" בנושא "העולם הבא . " בשפה הדתית מרבים לומר שהעולם הזה הוא כפרוזדור לטרקלין העולם הבא , אך לפני ר' יעקב לא דיברו כך . האמונה בעולם הבא לא התחדשה בתקופת אושא . המקורות המוקדמים מזכירים אמונה זו אם בדרך הפשט ואם בדרך הרמז . הגמול המופיע בתורה לאדם העושה מצוות הוא בעולם הזה : "למען ייטב לך והארכת ימים" ( דברים כב , ז . ( גם המשנה הקדומה מדברת על "כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו את ימיו ונוחל את הארץ"  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)